Bingovert (Avlyst)

Bingo på omsorgssenteret kvar onsdag kl. 10.

Ein sosial møteplass for bebuarane på omsorgssenteret. Dette er ein ettertrakta aktivitet som oftast har mange deltakarar.

Vi treng frivillige bingovertar som rullerar i ein turnus. Bingovertane trekker tal, ropar dei opp og hjelpar deltakarane å passe på bretta sine. Det er to vertar kvar gong.


Kontakt

Volda kommune, Stormyra 2
6100 Volda

Organisasjonsnummer
995153521

Sosiale media

2021 © Hornindal frivilligsentral