Hornindal fritidsklubb

Ungdomane sin møtestad.

Hornindal Fritidsklubb er ein sjølvstendig organisasjon med eige styre. Det er Hornindal Frivilligsentral som har ansvaret for den daglege drifta. 

Fritidsklubben arrangerar Open hall for 5-8 klasse ein gong i månaden. Dette er eit populært tiltak der ungdom møtast for spel og leik. Foreldra til elevar i 7.klasse stiller som vakter og har også, saman med elevar frå 7.klasse, ansvaret for kiosken. 

Vi gjer i desse dagar ei nysatsing for ungdomane i Hornindal for å auke aktiviteten og tilbodet til ungdomane. Foreininga Grobygget er no i full gong med oppussing av det gamle industribygget Grobygget, der Fritidsklubben også skal få nye lokale. Målet er at ungdomane sjølv skal få vere med å byggje opp Fritidsklubben slik dei ynskjer å ha den. 

Vi er avhengige av at ungdomen engasjerar seg og at foreldre er med og hjelper til for at vi saman skal kunne skape ein fullverdig og god Fritidsklubb. 

Har du innspel til lokalet eller tips til aktivitetar? Eller kanskje du har eit ynskje om å stille som vakt på eit ungdomsarrangement eller vere med på dugnad? Ta kontakt med ungdomsrepresentant Hege Anett Seljeset eller sekretær for styret Kristine Sofie Orheim Hansen for ein uforpliktande prat. 

Kontakt

Volda kommune, Stormyra 2
6100 Volda

Organisasjonsnummer
995153521

Sosiale media

2021 © Hornindal frivilligsentral